Starzenie się

Do wykonania wysiłku fizycznego obniża się tolerancja na ten wysiłek wraz z wiekiem wysiłku, to potem większy koszt fizjologii wysiłku o porównywalnej intensywności czasu trwania pogorszenia punktów zaopatrzenia tlenowego,

  • obniżenie progu przemian beztlenowych
  •  występowanie doświadczeń zmęczenia przy coraz mniejszych obciążeniach
  •  pogorszenie nerwowej kontroli ruchu
  •  upośledzenie aparatu ruchowego
  •  starzenie się układ nerwowy

Co się zmienia z wiekiem – rok po roku

Ja chciałbym dodatkowo uzupełnić, że zaburzenia przewodnictwa informacji na zakończone nerwowe informacje to około 100 miliardów neutronów tworzących sieci informacji sieci normalnie przekazane i magazynuje informacje i współpracuje z tymi, które są rozgałęzione i  dostępne są następujące dysfunkcje obniżania zdolności życiowych człowieka w diagnostyce geriatrycznej.

Wyróżnia się okresy starości człowieka w latach życia:

  •  starasz wczesna 60-74
  •  starość pójść na 75-89
  •  starość bardzo późna powyżej 90 roku życia

 dzisiaj przestawiamy już kilkakrotnie klasyfikacje podziałów w zależności od wieku i liczby okresów stare starzenia się jak w częściach Pierwszej części dźwięków w tym wiekiem, w których są znacznie bardziej popularne, są używane do analizy ewolucji podczas replikacji Preferowane są geny powiększające się W zbliżonym wieku dochodzi do wzrostu aktywności. 

Teoria mikrouszkodzeń dotyczy samoistnego naprawiania kopiowania DNA z uszkodzonym nukleotydowem i po 50 latach życia DNA enzym naprawiający teorię teoria błędów w replikacji białek dotyczy zmian w DNA się z wiekiem układ immunologiczny i zanik grasicy z wiekiem obejmującym potencjał regeneracji układu odpornościowego kluczem są dostępne na podstawie tego, że są dostępne dla tych telefonów endokrynna, że ​​że Podgórze sterujące funkcją układu hormonalnego oznacza okres życia i pewną śmierć teoria straciła na aktualności chociaż z wiekiem uszkodzona struktura komórek telefony komórkowe przez otwarte rodniki tlenowe i procesy starzenia są użytkowane wydajność enzymatyczna ochrona antyoksydacja około 70% się tych panów w starszym wieku

Proces starzenia się skóry uwidacznia się jako suchość ciała u czterdziestolatków zaznaczone zaznaczone są fałdy konta nosa i boczne części policzków oraz zmarszczki na szyi w końcowej dekadach życia w głębokościach zewnętrzną szerokość ciała

Etiologia zmian zachodzących z wiekiem w mięśniach szkieletowych, nie jest do końca badana i obejmująca wymagane wymuszonych mięśni liczby alfa motoneuronów nerwowych spadek wydzielania testosteronu hormonu wzrostu estrogenów, które wymagają poddania wątrobowej przepływowi krwi o 1% na rok po 30 latach życia negatywnie na wątrobę napełnia tłuszczem do wątroby, co skutkuje zwyrodnieniem walcowatym cytoplazmy hepatocytów i ich apoptozy w zakresie od syntezy krwi, trójglicerydów.

Po 25 roku życia między 20 na 25 lat życia osiągana szczytowa masa kostna ma około 15% masa kostna jest większa u mężczyzn.

W późnym okresie życia kobiet po menopauzie dochód do utraty dwóch do trzech procentowej zawartości korony w roku i trwa do całej długości około 8 do 10 do 10 kobiet, jak i duża fala powolna utrata kości beleczkowych

Utrzymanie podstawowej funkcji mózgu uczenie się pamięci odczucia emocji i wpływ również na wydajność ruchów ruchowych zakończonych nerwami składającymi się, które są powiązane z wiekiem w wyniku utraty masy mięśniowej.

Żyjemy dłużej niż inni nie dlatego, że wolniej się starzejemy, ale dlaczego tak żyjemy inaczej i ciągłym marzeniem jest odkrywanie.

Chętnie poznamy Twoje myśli

Dodaj Odpowiedź

Układ odpornościowy
Logo