ORP – utlenianie-redukcja-potencjał – i niepłodność mężczyzn

Obecnie najbardziej istotną klinicznie metodą wydaje się ORP (Oxidation-reduction
potential). L-karnityna (LC, L-carnitine) odgrywa główną rolę w transporcie i tworzeniu estrów długołańcuchowych
kwasów tłuszczowych biorących udział w procesach energetycznych (β-oksydacji). Oksydacja lipidów stanowi
główne źródło energii dla plemników. Działalność antyoksydacyjna L-karnityny polega na wymiataniu wolnych
rodników i pochodnych nadtlenku wodoru, a tym samym blokowaniu peroksydacji lipidów.

Podaż L-karnityny z acetylo-L-karnityną (ALC, acetylo-L-carnitine) stanowi optymalne zestawienie suplementów celem poprawy jakości
nasienia. Badania Micica i wsp. oraz Busseto i wsp. wskazują, że po 3 i 6 miesiącach stosowania preparatu
z L-karnityną i acetylo-L-karnityną poprawiły się zasadniczo: gęstość plemników, ruch postępowy, ruchliwość oraz
liczba żywych plemników. Indeks fragmentacji DNA plemników (DFI, DNA fragmentation index) obniżył się istotnie
już po 3 miesiącach terapii z dalszą tendencją spadkową po kolejnych 3 miesiącach. W związku z ograniczonymi
możliwościami leczenia przyczynowego zaburzeń płodności męskiej słuszną alternatywą wydaje się substytucja
związków o działaniu antyoksydacyjnym u subpłodnych mężczyzn w wieku reprodukcyjnym z potwierdzonym stresem
oksydacyjnym plemników.

źródło

Chętnie poznamy Twoje myśli

Dodaj Odpowiedź

Układ odpornościowy
Logo