Jak podnieść poziom Glutationu w organizmie!?

Stosowanie ASEA jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów NATURALNEGO osiągnięcia wzrostu poziomu Glutationu w organizmie.

Ponieważ jedzenie glutationu jest bezużyteczne, a niektóre sposoby farmakologiczne wykazują niepożądane efekty uboczne, z naturalnych sposobów skupiliśmy się na właśnie na nim. Organizm wytwarza GSH wewnątrzkomórkowo, wykorzystując jego prekursory obecne w pożywieniu.

Molekuły zawarte w produktach ASEA podnoszą poziom Glutationu o 500%

O ile dostarczenie glicyny i glutaminianu nie jest problemem, bo są łatwo dostępne w diecie, to największy kłopot jest z cysteiną. Można oczywiście jeść po 30 jajek dziennie, ale chyba jest to niezbyt realne. Cysteina jako wolny aminokwas ma problem z przenikaniem z układu pokarmowego do komórek. Większość jej cząsteczek jest degradowana w układzie pokarmowym. Jeśli ten aminokwas nie jest dostępny we krwi, nie możemy wytwarzać glutationu. I tu jest duża rola MSR, których działanie na poziomie komórkowym jest bardzo pomocne, wręcz kluczowe w tym procesie.

ASEA nie jest suplementem glutationu, tylko wspomagaczem układu odpornościowego. Poprawiona efektywność glutationu, to tylko nieunikniony produkt uboczny kompleksowego działania MSR w organizmie na poziomie komórki.

Przykład:

 W jednym domu mieszka 5 osób w różnym wieku od 12 do 80 lat i co jest oczywiste mają różną odporność, pomimo tego, że ich dieta i środowisko są jednakowe.

Jaka jest przyczyna?

Jedna z nich to taka, że organizm tej osoby, który produkuje więcej MSR, generuje także większy poziomu glutationu.

Zamówienie ASEA na stronie z linki https://all.pl/asea

Prezentacja ASEA i informacje o Molekułach Sygnalizujących Redox

Lista antyoksydantów wewnętrznych – endogennych

Chętnie poznamy Twoje myśli

Dodaj Odpowiedź

Układ odpornościowy
Logo