fgf

Jak to działają  fibroblasty ?

 

Czynniki wzrostu fibroblastów, FGF (od czynnika wzrostu fibroblastów) - rodzina czynników wzrostu zaangażowanych w proces angiogenezy, gojenia się ran i rozwoju zarodka.

Wiążą się z heparyną, a interakcje z siarczanem heparanu proteoglikanów na powierzchni komórki okazały się istotne dla transdukcji sygnału FGF. Czynniki wzrostu fibroblastów odgrywają kluczową rolę w proliferacji i różnicowaniu wielu komórek i tkanek.

Do tej pory zidentyfikowano 22 substancje należące do grupy czynników wzrostu fibroblastów

 

Pierwszy film przedstawia normalne życie fibroblastów (w przyspieszonym tempie  ). Bez żadnych czynnika wzrostu fibroblastówi FGF.

Drugi film ( przyspieszony) pokazuje fibroblasty poddane działaniu FGF. Zobacz  jak rosnie ich ilość

Pozostaw komentarz