Jak rzucić palenie

Medycyna uzależnienia

W większym lub mniejszym stopniu każdy z nas jest podatny na uzależnienia. Silny pociąg można odczuwać nie tylko do alkoholu czy nikotyny, ale również do słodyczy, silnych przeżyć, seksu czy nawet do opalania.

Ile osób – tyle słabostek. Pomimo ich pozornej nieszkodliwości należy zdawać sobie z nich sprawę, ponieważ w nadmiarze zaszkodzi każda z przyjemności.

Uzależnieniem nazywamy każdy silny stan przywiązania. Jest to wyuczone wciąż powtarzalne czynności, które początkowo sprawiają dużą przyjemność. Uzależnienia nie dotyczą tylko środków psychotropowych czy leków. Światowa medycyna zna przypadki, że po dłuższym okresie nawet nadmierne przyjmowanie słodyczy, kawy lub herbaty może wciągnąć i zniewolić nieświadomego człowieka.
Po czym poznać, że osoba jest uzależniona i być może potrzebuje już sięgnięcia po pomoc medycyny?

Przede wszystkim, czuje ona silną potrzebę przyjmowania danego środka. Pomimo prób wola nie pozwala zrezygnować z danego czynnika. W przypadku odstawienia określonej substancji osoba uzależniona natrafia na typowe objawy abstynencyjne. Odczuwa rozdrażnienie, nie może skupić się na niczym innym, czasem dochodzi drażliwość, problemy ze snem, koncentracją. Jeśli osoba odczuwa podobne symptomy powinna czym prędzej udać się do specjalisty.

Najczęstszym źródłem uzależnień jest nikotyna. Zazwyczaj występuje ona w formie papierosów, sporadycznie jako fajka czy tabaka. Papierosy uzależniają z uwagi na swój skład oraz sposób palenia. W trakcie zaciągania się dymem mózg reaguje uwalnianiem do organizmu związków chemicznych, które gwarantują uczucie uspokojenia. Osoba, która zapali pod wpływem stresu może odczuwać przyjemną błogość i zrelaksowanie. Problem występuje w przypadku częstszego palenia. Organizm przyzwyczaja się szybko do reakcji jaką wywołał papieros i mała dawka nikotyny jest już niewystarczająca. Palacz, który chce wywołać w sobie znów falę spokoju musi zwiększać dawkę. Nikotyna jest wówczas coraz bardziej szkodliwa, a z każdym papierosem rośnie ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia, oddechowego i pokarmowego. Osoby chcące pomóc sobie w walce z nałogiem powinny wypróbować środki pomagające zachować silną wolę w trakcie odstawienia. W aptekach dostępne są plastry i gumy, które mają pomóc w ograniczeniu chęci sięgnięcia po papierosa. Warto wypróbować także dokonania medycyny alternatywnej, np. nieszkodliwej hipnozy czy naparów z odpowiednich ziół.

Drugim z najpopularniejszych nałogów jest alkohol. Uzależnienie od niego wynika z częstotliwości oraz dawek, jakie przyjmuje się. Świat medycyny spiera się co do występowania naturalnych predyspozycji do uzależnień. Część lekarzy i specjalistów jest zdania, że łatwość uzależnień związana jest raczej z czynnikami społecznymi i otoczeniem danej osoby niż z wrodzonymi predyspozycjami. W rozsądnych ilościach alkohol stanowi miły dodatek do spotkać towarzyskich. Jeśli jednak jest nadużywany staje się szkodliwy pod względem psychicznym oraz fizycznym. Stwierdzono, że alkoholizm jest chorobą, która musi być leczona.


O autorze

Katarzyna Kaniewska

<a href=” https://track.cashinpills.com/product/Nicorix/?uid=37991&pid=160&bid=1852″ rel=”nofollow” title=”sposoby na rzucenie palenia”><img src=” https://track.cashinpills.com/banner/?uid=37991&pid=160&bid=1852″ alt=”sposoby na rzucenie palenia” /></a> <iframe width=”560″ height=”315″ src=” https://www.youtube.com/embed/EBK7s8a8E6A” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

Ibogaina jest szansą w uzależnień!

W dżungli afrykańskiej istnieje roślina, z której pozyskuje się substancję od lat będącą przedmiotem badań naukowców.

Mowa tu o ibogainie, która jak głosi miejska legenda, jest niesamowicie skuteczna w zwalczaniu wszelkich uzależnień. To organiczny związek chemiczny, który otrzymuje się z kory krzewu o nazwie Tabernathe Iboga, rosnącego w lasach równikowych Afryki.

W kulturze wielu plemion korzenie omawianej rośliny są powszechnie używanie w rytuałach inicjacyjnych. Spożycie specyfiku powoduje bowiem liczne tzw. efekty psychomimetyczne (czyli różnego rodzaju zwidy i halucynacje). Burzliwa historia ibogainy pokazuje wyraźnie, że substancja ta stosowana była do różnych celów – w latach 60. XX wieku używano jej np. w psychoterapii, czy w sportach wyczynowych, jako środka dopingującego.

Według badań prowadzonych przez holenderskich naukowców w 1990 roku, jednorazowe podanie 1g ibogainy hamuje uczucie głodu nikotynowego i alkoholowego nawet do kilku tygodni, co znacznie ułatwiłoby prowadzenie kurowania wielu rodzajów uzależnień. Niestety, z wielu przyczyn jest to nadal kontrowersyjna metoda kurowania, stosowana w nielicznych krajach, w dodatku w formie eksperymentów medycznych.

Jak działa ibogaina? Substancja ta ma wpływ na ponad 30 układów receptorowych w mózgu. Szczególnie istotny wydaje się pośród nich układ receptorów glutaminianu, a w szczególności kwasu NMDA. Badania naukowców z Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie wskazują, że ibogaina jest jedną z wielu substancji, które mogą blokować te receptory. Inne preparaty, które działają na receptory podobnie, są dostępne na rynku, a jednak nie są wykorzystywane do kurowania uzależnień.

Zaciekawienie może na pewno budzić fakt, że do tej pory nie przeprowadzono badań klinicznych nad ibogainą. Historia badań tej substancji jest dość ciekawa. Intensywne badania nad nią zaczęto prowadzić na początku lat 90. Pierwsze badania na ludziach z użyciem tej substancji miała przeprowadzić Deborah Mash. Uzyskała konieczne pozwolenia, nie udało się jej jednak zebrać funduszy, co zmusiło ją do podjęcia kontrowersyjnych kroków. Stworzyła prywatną klinikę na jednej spośród karaibskich wysp i tam prowadziła badania na zamożnych narkomanach.

Nie była to jednak jedyna kontrowersja dotycząca tej substancji. Kolejną okazały się spory prawno – patentowe, a także podejrzenia, że substancja może wywoływać groźne dla ludzkiego życia powikłania. W wyniku tych wątpliwości rząd Stanów Zjednoczonych wstrzymał finansowanie badań nad ibogainą, a sama substancja jest traktowana w tym kraju jak twardy narkotyk.

Kontrowersje wokół ibogainy sprawiły, że naukowcy poszerzyli pole swoich poszukiwań o substancje, które mają być nawet skuteczniejsze niż sama ibogaina, a w dodatku dużo bezpieczniejsze dla organizmu.  Ibogaina bowiem, u niektórych osób poddawanych terapii, powodowała uszkodzenia komórek Purkiniego w móżdżku i spowolnienia akcji serca.

Jak donosił „New Scientist”, substancje, którymi zainteresowali się badacze, to noribogaina (metabolit ibogainy), który działa podobnie jak sama ibogaina, ale nie wykazuje właściwości psychoaktywnych oraz 18-metoksykoronarydyna, która nie wywołuje podobnych skutków ubocznych jak ibogaina.  Przy okazji badań nad substancją okazało się, że istnieją dwie inne o podobnej skuteczności – ME-18-MC oraz 18 –MAC.

Skutecznym działaniem wykazała się także noribogaina. W toku badań nad obiema substancjami okazało się jednak, że noribogaina i 18-MC (jak inaczej nazywa się 18 metoksykoronardynę) mają różne mechanizmy i miejsca działania.

Badania nad 18-MC  przeprowadził zespół zgromadzony wokół Stanley’a Glicka. W 2010 roku Orbiter Research (producent środków chemicznych) podpisał licencję patentową z dwoma ośrodkami, które zaangażowały się w badania nad 18-MC, dającą mu prawo do wprowadzenia substancji na rynek.

Jako że problem uzależnień jest tematem niezwykle nośnym, mechanizm działania substancji, które mogłyby pomóc osobom uzależnionym wyjść z nałogu, nadal jest przedmiotem badań wielu naukowców na całym świecie. Ibogaina stała się dla nich zaledwie punktem wyjścia do kolejnych poszukiwań.

Warto w tym miejscu odpowiedzieć na pytanie: czym jest uzależnienie? Według dr. hab. Piotra Popika z Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie jest to stan przewlekłego lub też okresowego zatrucia organizmu, spowodowanego powtarzającym się przyjmowaniem substancji, np. leku, alkoholu, tytoniu, czy też narkotyków. Ważną cechą jest tutaj ciągłe poczucie pragnienia lub też przymus do zażycia danej substancji, dążenie do zwiększania dawek oraz fizyczna zależność, której przerwanie prowadzi do wystąpienia zespołu abstynencyjnego. Jest to stan niezmiernie szkodliwy dla zdrowia fizycznego i psychicznego, którego skutki mogą być natychmiastowe lub też pojawić się w przyszłości.

Jak wiadomo najpowszechniejszym uzależnieniem jest palenie papierosów, co stanowi istotny problem zarówno z punktu widzenia całego społeczeństwa, ale także poszczególnych osób. Uczeni przewidują, że za 10 lat palenie tytoniu przyczyni się do  ponad 11% zgonów w skali globalnej, co przewyższy wskaźnik śmiertelności z powodu gruźlicy, AIDS, wypadków  i urazów łącznie. Zanim więc sięgniemy po swojego pierwszego lub też kolejnego papierosa, warto zastanowić się chwilę czy warto.

Największym problemem palaczy jest fakt, iż oprócz ogromu szkodliwych skutków tego nałogu, przynosi on także pozorne korzyści. Bowiem jest czynnikiem odstresowującym, pozwala zebrać myśli, jednocześnie skutecznie hamuje uczucie głodu i niektórym pomaga walczyć z otyłością.

Lekarze powszechnie nawołują do rezygnacji z nadużywania tytoniu, a rządy wprowadzają przeróżne zakazy i sankcje mające zniechęcić nas do palenia. Niestety, nałóg pielęgnowany przez wiele lat niesie za sobą ryzyko wystąpienia różnych odmian chorób płuc, w tym nowotworów, a także zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia astmy, problemów z krążeniem, udaru, zawału serca, obniżenia odporności i wielu innych dolegliwości.

Rzucenie palenia przyniesie nam szereg korzyści: w ciągu roku od ostatniego papierosa ryzyko zawału serca zmniejszy się o połowę, obniży się ciśnienie krwi, spowolni akcja serca, a po 5 latach prawdopodobieństwo wystąpienia udaru będzie takie samo jak u osoby, która nigdy nie paliła.

Kolejnym niezwykle powszechnym uzależnieniem jest alkoholizm, zwany także chorobą alkoholową. Jest to okresowe spożywanie substancji, zawierających przede wszystkim etanol, w celu doznawania jego wpływu na naszą psychikę, czy uniknięcia złego samopoczucia. Jest to jednocześnie uzależnienie psychiczne i fizyczne, które prowadzi do zwiększenia tolerancji organizmu na alkohol, a w dłuższej perspektywie do poważnych skutków zdrowotnych.

Wśród nich należy wymienić przede wszystkim marskość wątroby,  której jedynym skutecznym sposobem kurowania jest przeszczep. Dodatkowo uszkodzeniu ulega trzustka, ośrodkowy układ nerwowy, a także obciążone zostaje serce i układ odpornościowy. Warto zwrócić uwagę, iż w Polsce ponad 15% społeczeństwa nadużywa alkoholu.

Wprowadzenie na rynek leków opartych na działaniu podobnym do ibogainy prawdopodobnie przyczyniłoby się do zlikwidowania problemu uzależnień na całym świecie. Niestety, odbiłoby się to rykoszetem na gospodarkach wielu państw, które ogromne korzyści czerpią z akcyzy nałożonej na alkohol i papierosy. Dodatkowo popularne obecnie metody kurowania uzależnień przeszłyby do lamusa, a firmy farmaceutyczne straciłyby przychód z leków stosowanych w tym celu.

Osoby zainteresowane zakupem tej rośliny proszę o kontakt. Zamówienie Ibogaina czy inaczej nazywana Eboga.

Zakup Ibogaina jest możliwy, ponieważ w niektórych krajach jest możliwa jej sprzedaż

Na rzucenie palenia polecam coś co daje nam super samopoaczucie, energię i po czym zaczynamy żyć, czyli:

  1. Spożywanie białka z dużą zawartością tryptofanu, Aminokwasu, który powoduje wytwarzanie hormonu szczęscia – serotoniny. http://tabelazdrowia.pl/odzywka-bialkowa/ Organiczne białko ryżowe – 100% naturalna odżywka białkowa  
  2. Witamina D jest tak naprawdę hormonem, Przez dłuższy czas w roku, czyli od września do kwietnia nie ma możliwości jej dostarczenia ze Słońca, a z jedzenia nie jest to możliwe to polecam Witaminę D3, która powoduje wytwarzanie teżhormonu szczęścia serotoniny http://tabelazdrowia.pl/project/witaminad3/ Witamina D3  
  3. Aby składniki się trawiły i wchłaniały powinniśmy mieć odpowiednią ilośćdobrych bakteri, których potrzeba ponad 14 trylionów: Tu produkt zawierający ponad 13 miliardów żywych kultur bakterii http://tabelazdrowia.pl/probiotyki/” color=”orange Synbiotyk  
  4. Aby się składniki wchłaniały do komórek p[oprzez ściany jelita powinnniśmy mieć je czyste. Tu produkt ujemnie jonizujący, oczyszczający z metali ciężkich i chroniący przed smogiem elketromagnetycznym. http://tabelazdrowia.pl/alfa/ Alfa Aktiv – opis i zamówienie  
  5. Co 2-3 tygodziny spożywamy ten produkt. Nie każdy wie. ale witaminy z grupy B sąrozpuszczalne w wodzie i są w organizmie krótko ,ok. 2-3 h. Podczas stresu nawet kilkanście minut. Tu najlepsza forma Suplementu w formie liposomalnej, co pozwala bezpiecznie dostarczyć nawet 80% więcej Składnika do komórek niż poprzez zwykłą formę Suplementu. http://tabelazdrowia.pl/witaminy-liposomalne-b-complex/ Komplet Witamin z grupy B – Liposomalna B Complex  

 

W naszym ciele jest zazwyczaj 99% tlenu. Po zapaleniu papierosa poziom ten spada o 15%, a miejsce to zajmuje tlenek węgla. Tak więc w naszym organizmie pozostaje ok 85% tlenu. Po godzinie, kiedy tlenek węgla opuści organizm to palaczom czegoś brakuje dlatego po godzinie sięgają po papierosa,a dokładniej co 45-60 minut. Kiedy braki te pozostają uzupełnione w organizmie mamy ponownie tlenek węgla a poziom tlenu spada. Po rzuceniu palenia ilość tlenu pozostaje na stałym poziomie,a  główne organy wewnętrzne lepiej pracują. Serce szybciej i  sprawniej pompuje krew, która zbiera śmieci przez lata odkładane w organizmie i skutecznie je usuwa.

 

Przyczyny palenia

 

Jak usunąć przyczynę ?

Pomocne linki

Medytacja.

Oddychanie świadome codziennie. Wdech i wydech świadomy i tak kilkadziesiąt razy  dziennie. Jest to świadome oddychanie. Wyjdź na świeże powietrze i zrób kilka świadomych wdechów.

Oderwanie się od stresu

Uświadomienie. Jeśli coś nas stresuje to możemy się oderwać od tej sytuacji lub stanu idąc na papierosa. Możemy to samo zrobić zmieniając miejsce  gdzie możemy chwilę odetchnąć i wziąć kilka głębokich wdechów i wydechów.

Socjalizacja

Uświadomienie. Pretekst do nawiązywania kontaktów, bo wychodząc na papierosa mamy okazję kogoś poznać, to tak jakby iść z kimś na kielicha 🙂 Uświadomienie sobie, że nie musimy mieć konkretnego powodu aby porozmawiać z kimś na boku.

Satysfakcja

Uświadomienie. Głód nikotynowy znika jak zapalimy. Czyli zaspokajamy głód i jesteśmy szczęśliwy. Tak samo jak zaspokoimy inne potrzeby podstawowe jak np. Jedzenie czy seks. Po zaspokojeniu tych potrzebę też się dobrze czujemy. Kiedy zechce ci się palić to idź pobiegać lub pojeździć rowerem lub popływać http://tabelazdrowia.pl/glod-nikotynowy-nicorix/ Nikorix na rzucenie palenia

Rytualizacja

Znalezienie innego dobrego nawyku. Nawyk. Tryb dnia. Coś jak kawa poranna. Jak automatyczne włączenie telewizora po powrocie z pracy. Trzeba wytworzyć inne rytuały – dobre. Sesja medytacji, krótki poranny spacer, bieganie. Wyznaczmy sobie nagrody np.  za codzienne ćwiczenia po miesiącu możemy pojechać na pizze, jeść chipsy i Frytki na imprezie lub robić coś co lubimy a jest niezdrowe jako nagrodę.

Kontensacja

Uświadomienie. Palenie kojarzy się z prowadzeniem niezdrowego trybu życia. Często mówi się, że palenie jest złe, ale palenie jest rodzajem buntu. Gdy ktoś nam coś zakazuje lub mówi, że jest złe , a my mamy gdzieś wszystko i przez to zwracamy na siebie uwagę i pokazujemy, że mamy zdanie innych gdzieś

Autodestrukcja

Uświadomienie

Zdrowie jest dla nas ważne, ale doceniamy zdrowie jak je stracimy. Palenie to najłatwiejszy sposób aby sobie szkodzić. Sposób na skrócenie życia, coś jak cięcie się. Sposób na zwrócenie na siebie uwagi. Karanie siebie za błędy przeszłości lub brak odwagi w realizacji swoich marzeń. Zacznij szanować swoje zdrowie i zdrowie otoczenia. Zacznij spędzać czas z kimś kochanym zamiast z papierosem. Codzienie niszczy ci życie. Przeznaczamy na palenie dzienie nawet godzinę czasu, w której niszczymy siebie, innych i tracimy pieniądze.

 

Jak rzucić palenie:

  1. Świadomość. Uświadamiany sobie, że palenie nas zabija i nasze otoczenie, cześć płuc jest zesmolona. Nie mamy pół płuca. Lekarz nam to może uświadomić mówiąc, że nie mamy już sprawnego organizmu i długo możemy nie pożyć z powodu chorób związanych z niedotlenieniem płuc. Dlatego emocje strach pozwalają skutecznie przestać palić.
  2. Jak masz jakiś stres to zmień miejsce w którym się znajdujesz. Wyjdź na spacer lub przejażdżkę rowerową. Coś co nas relaksuje i dostarcza więcej tlenu oraz ujemnie jonizuje, czyli spacery lub jazda rowerem przez las lub obok jezior, rzek, gdzie też jest dużo jonów ujemnych
  3. Dostarczamy do organizmu coraz mniejsze dawki nikotyny, aby odzwyczaić organizm do zewnętrznego źródła nikotyny. Ten produkt pozwala rzucić palenie. Działą dwuplatformowo. http://tabelazdrowia.pl/glod-nikotynowy-nicorix/” color=”teal Nikorix  

<a href=” https://track.cashinpills.com/product/Nicorix/?uid=37991&pid=160&bid=1853″ rel=”nofollow” title=”jak rzucić palenie papierosów”><img src=” https://track.cashinpills.com/banner/?uid=37991&pid=160&bid=1853″ alt=”jak rzucić palenie papierosów” /></a>

Twój zysk z rzucenia palenia papierosów

Rzucając palenie już od pierwszego dnia możesz cieszyć się pozytywnymi skutkami tej decyzji. Wystarczy 24 godziny, aby Twoje ciśnienie krwi, tętno oraz temperatura ciała ustabilizowały się na odpowiednim poziomie. Z dnia na dzień będziesz czuć się lepiej, a Twoje ciało będzie tryskać większą energią i witalnością. Czy wiesz, że wystarczy około 3 miesiące niepalenia, aby Twoja wydolność płuc zwiększyła się nawet o 30%? Uprawianie sportu już nie będzie dla Ciebie problemem.

Nie paląc zyskujesz zdrowie i urodę. Jednocześnie oszczędzasz pieniądze, które możesz przeznaczyć na rzeczy, na które do tej pory nie było Cię stać. Przeciętny palacz wypala paczkę papierosów dziennie. Oznacza to, że rocznie wydaje on około 5 000 zł na swój nałóg! Pomyśl, co można z takimi pieniędzmi zrobić! Rzucając palenie nie kończysz tylko z uporczywym i niezdrowym nałogiem. Rzucając palenie zdobywasz wolność z kieszenią wypchaną zaoszczędzonymi pieniędzmi.

Zamiast paczki papierosów możesz zafundować sobie… kawę z koleżanką lub piwo z kolegami.

Spada poziom tlenku węgla w Twojej krwi, wzrasta natomiast ogólne dotlenienie Twojego organizmu.
 

 Zaczynamy żyć

To pierwszy na świecie ujemnie jonizujący suplement w 100% naturalny, który pozwoli nam usunąć smołę z organizmu znacznie szybciej niż normalnie, bo normalnie trwa to kilkanaście lat.
 Łagodzi objawy astmy, poprawia wydolność oddechową, niweluje szkodliwe skutki palenia papierosów
Opis i zamówienie produktu na stronie: http://tabelazdrowia.pl/alfa/
Chętnie poznamy Twoje myśli

Dodaj Odpowiedź

Układ odpornościowy
Logo