Chmura z wulkanu może zanieczyścić wodę pitną

 Podczas 17-18 września komitet sterujący PEVOLCA (Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias) (składający się z przedstawicieli wielu agencji, władz lokalnych i instytucji) dokonał przeglądu planów łagodzenia, ewakuacji i awaryjnych. Przeloty helikopterów i dronów przeprowadzono w obszarach uważanych za zagrożone erupcją. IGN poinformował, że w dniach 17-18 września sejsmiczność spadła, chociaż M 2 odczuwany przez lokalnych mieszkańców znajdował się na głębokości 100 m, aw pobliżu epicentrów trzęsień ziemi wystąpiły pionowe deformacje.

IGN zauważył, że sejsmiczność nasiliła się rankiem 19 września, z trzęsieniami ziemi na głębokości 0-6 km; zdarzenie M 4,2 zostało zarejestrowane w 1116, a odkształcenie pionowe wzrosło. Władze ewakuowały około 50 mieszkańców o ograniczonej sprawności ruchowej i ich towarzyszy z Las Manchas de Abajo, Jedey, San Nicolás i El Paraíso (El Paso i Los Llanos de Aridane), El Charco (Fuencaliente), La Bombilla (Los Llanos de Aridane i Tazacorte) oraz El Remo i Puerto Naos (Los Llanos de Aridane). Ewakuowano również mieszkańców terenów narażonych na osuwiska. Inne przygotowania trwały w szpitalu, na osiedlach iw centrach ewakuacyjnych.

„Dwutlenek siarki jest krótkotrwałym związkiem chemicznym. Gdy unosi się do górnej troposfery i dolnej stratosfery utlenia się do trójtlenku siarki, a następnie łączy z parą wodną i przekształca w aerozole z kwasu siarkowego. Wtedy jego żywotność wzrasta. Może się utrzymywać nie tylko tygodnie i miesiące, ale też całe lata.”  źródło:

https://www.twojapogoda.pl/wiadomosc/2021-09-25/nad-polske-w-niedziele-dotrze-chmura-dwutlenku-siarki-z-erupcji-wulkanu-na-wyspach-kanaryjskich/

 

Dwutlenek siarki z erupcji wulkanu na Wyspach Kanaryjskich zanieczyszcza także powietrze nad Europą. 

 

Dwutlenek siarki jest krótko trwałym związkiem chemicznym. Wchodząc do górnej troposfery i dolnej stratosfery utlenia się do trójtlenku siarki, a następnie łączy się z parą wodną i staje się aerozolem kwasu siarkowego. Wtedy wydłuża się jego żywotność. Może to zająć nie tylko tygodnie i miesiące, ale także lata.

Polecamy zakup najnowszych urządzeń technologicznych, które mogą pomóc przy zanieczyszczeniu też wody pitnej:

W pewnych okresach strumienie lawy prawdopodobnie przekraczały 500 m wysokości, a pojedyncze bomby osiągały nawet około 1000 m wysokości. Dysze były zwykle mniej więcej pionowe, ale czasami także ukośne na zachód, co sugeruje obecność co najmniej dwóch blisko siebie rozmieszczonych otworów wentylacyjnych.
Wypływ lawy z wylewnego otworu na północno-zachodnim boku stożka wydawał się prawie ustać wieczorem, ale później został wznowiony, tworząc nowy przepływ w tym samym kanale. Ten przepływ lawy był nadal aktywny do czasu gdy opuścił scenę na około 10 rano
Gwałtowny rozpryskiwania można było zobaczyć na odpowietrznik; poniższy film pokazuje wysoką płynność erupcji lawy:

Zmieniająca się intensywność fontann
lawy Aktywność fontanny lawy z głównego otworu wentylacyjnego nieco się zmieniła, ponieważ po późnej nocy stała się bardziej zmienna, zmieniając się z umiarkowanej na bardzo intensywną w fazach trwających kilka minut.
Po około 0.30 czasu lokalnego dzisiejszego ranka fontanny znacznie się zmniejszyły i przełączyły na przerywane, słabsze pulsowanie. Później wznowili i ponownie nabrali sił, ale we wczesnych godzinach porannych ponownie osłabli, tylko po to, by trochę się podnieść.
Związany z tym smuż popiołu był słabszy niż w poprzednich dniach, ale nadal wzrósł do ok. 5,5 tys. 3 km wysokości i powoli dryfował w kierunku północno-wschodnim.
W niezakłóconych obszarach wokół El Paso i Tacande znajduje się teraz 3 cm grubości złoże czarnego popiołu i lapilli z trwającej erupcji.

Dane sejsmiczne i odkształcenia
Intensywność wstrząsów pozostaje wysoka, ale ze znacznymi wahaniami w ciągu kilku godzin. Ogólnie rzecz biorąc, jego tendencja jest stabilna lub nawet rosnąca. Najnowsze dane GPS sugerują, że deformacja gruntu zwalnia i zatrzymuje się, co sugeruje, że ogólna szybkość wypływu magmy jest teraz zrównoważona z dostawami magmy do płytkiego zbiornika zasilającego erupcję.

 

Chmura z wulkanu
Eruption of a volcano on the Hawaiian island on the ocean. Volcanic activity. Tourism. Field of frozen black lava

Chętnie poznamy Twoje myśli

Dodaj Odpowiedź

Układ odpornościowy
Logo